3 สิ่งที่รุ่นพี่ต้องเจอในห้องสอบจริง

12 พฤษภาคม 2564

เตรียมตัวตอนนี้ก็ทัน 

"ไม่เคยวัดความพร้อมเลย วัดความพร้อมตอนนี้ทันไหม"

"ไม่เคยลองจับในการทำข้อสอบ"

"ไม่เคยฝนกระดาษคำตอบจริง"

"ไม่เคยรู้เทคนิคการทำข้อสอบจริง"

 

tcas 65

tcas 65

tcas 65

tcas 65

สมัครสอบ