วางเป้าสอบติด กสพท

13 พฤษภาคม 2564

วางเป้าสอบติด กสพท

(ตามรอยพี่หมอแจ๊บ ที่ 1 กสพท ปี 60)

ควรทำคะแนนให้ได้กี่คะแนน ถึงข้าม SAFE ZONE 

tcas 65

วิชาเฉพาะแพทย์ คะแนนรวม มากกว่า 200 คะแนน

วิชาภาษาไทย 70-80 คะแนนขึ้นไป

วิชาสังคมศึกษา 60-70 คะแนนขึ้นไป

วิชาภาษาอังกฤษ 80 คะแนนขึ้นไป

วิชาคณิตศาสตร์ 85 คะแนนขึ้นไป

วิชาฟิสิกส์ 75 คะแนนขึ้นไป

วิชาเคมี 75 คะแนนขึ้นไป

วิชาชีววิทยา 75 คะแนนขึ้นไป

สมัครสอบ