รูปแบบและสัดส่วนข้อสอบ วิชาสามัญ

17 พฤษภาคม 2564

อัปเตค 4 วิชาที่ปรับเนื้อหาใน “วิชาสามัญ” 

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ “วิชาสามัญ”

ประจำปีการศึกษา 2564 (ต้องแชร์เก็บไว้)

 

tcas 65

tcas 65

tcas 65

tcas 65

tcas 65

tcas 65

tcas 65

 

Safe Zone ที่ต้องทำคะแนนให้ได้ 

+ วิชาชีววิทยา : ควรทำให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาเคมี : ควรทำให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาฟิสิกส์ : ควรทำให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาคณิตศาสตร์ 1 : ควรทำให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาภาษาไทย ควรทำให้ได้ 70 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาสังคม : ควรทำให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

+ วิชาภาษาอังกฤษ : ควรทำให้ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

สมัครสอบ