อยากเรียนบัญชี - บริหาร เช็กเลย !

19 พฤษภาคม 2564

น้องสายบัญชี - บริหาร ต้องรู้งานในอนาคต 

เทรนด์อาชีพ 2021 เข็กเลย  เป็นอย่างไรบ้าง

tcas 65

 เทรนด์งานในอนาคต 

+ Digital Marketing

+ เจ้าของ Start Up

+ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

+ งานด้านโลจิสติกส์

สมัครสอบ