สายเน้นโฟกัส มุ่งทำคะแนนสูงปี๊ด  คณะไหนควรเน้นวิชาใดสำคัญเป็นพิเศษ 

11 มิถุนายน 2564

สายเน้นโฟกัส มุ่งทำคะแนนสูงปี๊ด 

คณะไหนควรเน้นวิชาใดสำคัญเป็นพิเศษ 

tcas65

คณะแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์

- ภาษาอังกฤษ

- วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

- คณิตศาสตร์

- วิชาเฉพาะ กสพท.

tcas65

คณะพยาบาลศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

- คณิตศาสตร์

tcas65

คณะศึกษาศาสตร์

- GAT ความถนัดทั่วไป

- PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

tcas65

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- วิทยาศาสตร์

- คณิตศาสตร์

- PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

tcas65

คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์

- GAT ความถนัดทั่วไป

- ภาษาอังกฤษ

- สังคมศึกษา

tcas65

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- คณิตศาสตร์

- PAT4 ความถนัดทางสถาปัยกรรมศาสตร์

tcas65

คณะสายภาษา

- GAT ความถนัดทั่วไป

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย

- สังคมศึกษา

 

สมัครสอบ