12 สุดยอด หนังสือเตรียมสอบหมอ ที่รุ่นพี่ #กสพท อ่านก่อนติ

30 เมษายน 2564

12 สุดยอดหนังสือ ที่รุ่นพี่ #กสพท อ่านก่อนติด

tcas 65

แนวข้อสอบ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐ อุดมพาณิชย์

ข้อสอบเล่มนี้อัปเดตข้อสอบจริงปีล่าสุดของ สทศ.

✅ ราคา 195 บาท

 

SYNTAX สุดยอดช้อสอบ คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐ อุดมพาณิชย์

รวมข้อสอบดี ๆ จากหลายสนามสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกโจทย์ที่แตกต่างจากเดิม

✅ ราคา 171 บาท

 

ชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย เขียนโดย จริสย์ เจนพาณิชย์

เนื้อหาอ้างอิงกับเนื้อหาชีววิทยา สสวท. ทั้ง 6 เล่ม รวมข้อสอบ 19 ฉบับ

✅ ราคา 171 บาท

 

SYNTAX สุดยอดช้อสอบ คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐ อุดมพาณิชย์

รวมข้อสอบดี ๆ จากหลายสนามสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกโจทย์ที่แตกต่างจากเดิม

✅ ราคา 171 บาท

 

แนวข้อสอบพร้อมเฉลยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปี 59 เขียนโดย Fuku Yu

✅ ราคา 239 บาท

 

แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรง กสพท. ปี 57

เขียนโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์

✅ ไม่ได้ระบุราคา

 

แนวข้อสอบ 9 วิขาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ตะลุยแนวข้อสอบล่าสุดมากถึง 5 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เตรียมพร้อมก่อนสอบของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  เขียนโดย ดร.ศุภวัฒน์

✅ ราคา 167 บาท

 

แนวข้อสอบฟิสิกส์  9 วิขาสามัญ (กสพท.)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียนที่สนใจจะทดสอบตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง ในการสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ โดยแบบทดสอบทั้งหมด มี 6 ชุด

 เขียนโดย อาจารย์ณัฐวัชร์

✅ ราคา 166.25 บาท

 

 

สมัครสอบ