เลือกแพคเกจที่เหมาะกับนักเรียน

ราคา
1,500
(ปกติ 2,590 บ.)
สอบ
Premium
สอบได้มากกว่า 18 วิชา
 • ฟรี ! สอบออนไลน์ PRETCAS' 64 (ปิดระบบแล้ว)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS' 65
  (GAT/PAT + 9วิชาสามัญ)
 • หนังสือรวมแนวข้อสอบ TCAS'65
  (เเริ่มจัดส่งพร้อมกัน เดือนพฤศจิกายน 2564)
 • คอร์สเฉลยข้อสอบรายข้อ
 • Super Report รายงานผลคะแนนสอบ
เหมาะกับทุกกลุ่มสาขา
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ราคา
2,000
(ปกติ 3,590 บ.)
สอบ
ติดหมอ
สอบได้มากกว่า 19 วิชา
 • ฟรี ! สอบออนไลน์ PRETCAS' 64 (ปิดระบบแล้ว)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS' 65
  (GAT/PAT + 9วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะ กสพท.)
 • หนังสือรวมแนวข้อสอบ TCAS'65
  (เเริ่มจัดส่งพร้อมกัน เดือนพฤศจิกายน 2564)
 • คอร์สเฉลยข้อสอบรายข้อ
 • Super Report รายงานผลคะแนนสอบ
เหมาะกับทุกกลุ่มสาขา
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ราคา
1,200
(ปกติ 1,590 บ.)
สอบ
รวมแนวข้อสอบ
TCAS
 • ฟรี ! สอบออนไลน์ PRETCAS' 64 (เเข้าสอบได้ทันที)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS' 65
 • หนังสือรวมแนวข้อสอบ TCAS'65
  (เเริ่มจัดส่งพร้อมกัน เดือนพฤศจิกายน 2564)
 • คอร์สเฉลยข้อสอบรายข้อ
 • Super Report รายงานผลคะแนนสอบ
เหมาะกับทุกกลุ่มสาขา
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครสอบ