PRETCAS สำหรับโรงเรียน

รู้ความพร้อมของนักเรียน เพื่อแก้ไขได้อย่างถูกต้องก่อนสอบจริง เพิ่มโอกาสสอบติดให้กับนักเรียน ครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000
กำหนดการ รายละเอียด
วันนี้ - 31 ส.ค. 61 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ และชำระค่าสมัคร
24 - 30 ก.ย. 61 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบให้โรงเรียน
1 - 31 ต.ค. 61 โรงเรียนดำเนินการจัดสอบและจัดส่งกระดาษคำตอบมายัง AdmissionPremium
3 ธ.ค. 61 ประกาศผลสอบ
15 ธ.ค. 61 ประกาศผลสอบและจัดส่ง SchoolReport

ตัวอย่าง SchoolReport

สมัครสอบ