ผู้ออกข้อสอบ PRETCAS'65

มากกว่า 20 ติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศออกข้อสอบ เตรียมความพร้อมให้น้องๆ

สนามสอบที่ 1 GAT/PAT

สนามสอบที่ 1 9 วิชาสามัญ

สนามสอบที่ 3 วิชาเฉพาะแพทย์

สมัครสอบ