สิ่งที่ น้อง Dek65 เด็กซิ่ว ควรทำตอนนี้ระหว่างรอ ประกาศผลคะแนนสอบ

22 มีนาคม 2565

เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ โดยให้เรียงอันดับที่คณะ สาขา ม. ที่อยากเรียนจากน้อยไปมาก หลังจากผลคะแนนสอบออกค่อยนำมาคำนวณคะแนน และประเมินโอกาสสอบติด

ให้น้อง ๆ ไปดูประกาศ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเมื่อผลคะแนนสอบออก น้อง ๆ ต้องเอาผลคะแนนตัวเองมาเช็กว่า น้องสามารถสมัครได้หรือไหม

 

สมัครสอบ