อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการใน “แคนนาดา”

21 พฤษภาคม 2564

อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการใน “แคนนาดา”
หรือเราย้ายที่เรียนรอดีนะ 

tcas 65
- พยาบาล เงินเดือนเฉลี่ย 170,610 บาท
- เภสัชกร เงินเดือนเฉลี่ย 217,097 บาท
- อาจารย์ เงินเดือนเฉลี่ย 215,391 บาท
- วิศวกรรม การบิน เงินเดือนเฉลี่ย 179,043 บาท
- วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เงินเดือนเฉลี่ย 189,723 บาท
- คนขับรถบรรทุก เงินเดือนเฉลี่ย 107,130 บาท
- ช่างเชื่อม เงินเดือนเฉลี่ย 128,327 บาท
- ช่างไฟฟ้า เงินเดือนเฉลี่ย 163,023 บาท
- ช่างระบบท่อ เงินเดือนเฉลี่ย 176,923 บาท

สมัครสอบ