อยากสอบติด "วิทยาลัยสื่อสารสังคม มศว"

19 พฤษภาคม 2564

อยากสอบติด "วิทยาลัยสื่อสารสังคม มศว"

เช็กเลย  เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 Admission I

 

tcas 65

 

คะแนนวิชาสอบที่สำคัญ 

- GAT ความถนัดทั่วไป

- 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

- 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

- 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

(สำหรับน้องสายศิลป์ ใช้คะแนนสอบ คณิต 2 เฉพาะ สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม)

สมัครสอบ